ŻYCIE BEZOSOBOWE oraz Suplement
El Maestro - Mistrz
L. Gonzales Burus


... W Słowach, które następują – utajona jest Wielka Tajemnica:

Błogosławiony będzie ten, który ją znajdzie.

 ... Ucisz się i wiedz – JA JESTEM BOGIEM! ...

Po pierwsze – JAM JEST, wyrażam Siebie jako TY, jako jeden z Moich Boskich Atrybutów.

... Jestem Tobą, Twoim wewnętrznym „JA”.
         TĄ Twoją częścią, która rzekła:
„JAM JEST”. I to - JAM JEST, KTÓRY JEST! ...

... Przebudź się. Wstań i stwierdź swą SUWERENNOŚĆ. Poznaj siebie samego. Poznaj swą Władzę oraz wiedz, ŻE TO WSZYSTKO, CO JA MAM – JEST TWOJE, że Moje Wszechmocne Życie płynie w Tobie, że możesz wziąć z niego i uczynić to, co chcesz, że da Ci Ono zdrowie, władzę, powodzenie, zjednoczenie, szczęście i pokój – cokolwiek tylko zażądasz. ...

... Ty, w którym Moje Słowa nie mogły wzbudzić czynnego echa, odpowiadającego na głoszoną Prawdę – dla Ciebie zachowuję niewątpliwie doświadczenia, które nieuniknienie później – przywiodę Cię do Mnie i wówczas – będziesz wiedzieć, że JESTEM MISTRZEM, Ideą Inspirującą każdą z Twych myśli i aspiracji tak zewnętrznych, jak wewnętrznych, dotyczących upragnionego Mistrza.

... Jeżeli w to wątpisz – użyj KLUCZA! ...

                                                          *  *  *

SPIS TREŚCI

Wstęp
 1. Jam Jest ....
 2. Ucisz się i – wiedz ....
 3. Ja – Życie – Bóg ....
 4. Świadomość – Inteligencja – Wola ....
 5. Klucz ....
 6. Myśl i tworzenie ....
 7. Słowo ....
 8. Moja Idea ....
 9. Ogród Edenu ....
10. Dobro i Zło ....
11. Zastosowanie ....
12. Dusze – Towarzyszki ....
13. Mój Autorytet ....
14. Media i pośrednicy ....
15. Mistrzowie ....
16. Chrystus i Jego Miłość ....
17. A gdy Mnie znajdziesz ....
18. Zjednoczenie ....

SUPLEMENT. Mistrz ....
statystyka Polityka cookies