Meru Chakra
Cena:
POKONAĆ PECHA
Jolanta Walkowska.
Przesłanie tej książki jest klarowne i proste: należy myśleć pozytywnie, bo myśli ludzkie mają moc materializowania się i kształtowania ludzkiego życia. Dlatego stale myśląc, że może nas spotkać coś złego, ściągamy na siebie nieszczęścia. „Myśląc bez przerwy o pechu, zagrożeniu, złych następstwach słów, datach feralnych sami na siebie ściągamy wywołanego swym postępowaniem wilka z lasu - czyli pecha. Negatywne myślenie jest wstępem, który otwiera drzwi pechowi”. Jak temu zaradzić?
54 str.

„ ... nie znam doprawdy żadnego narodu ani tak dalece wykształconego, ani tak bardzo dzikiego i na tyle nieokrzesanego, iż by nie przyjmował, że przyszłość można przewidzieć i że niektórzy ludzie są w stanie widzieć ją i wieszczyć.
Cena:
ZABEZPIECZENIE MIESZKAŃ PRZED SZKODLIWYM PROMIENIOWANIEM ŻYŁ WODNYCH
Z. Osiński

Jak oddziałuje szkodliwe promieniowanie na organizm człowieka i jak się temu przeciwstawić w prosty, ogólnodostępny sposób - poprzez środki naturalne, techniczne oraz inne sposoby zabezpieczeń. Ta przystępnie napisana książka, wzbogacona licznymi rysunkami, bez zagłębiania się w teorię radiestezji, wskazuje także nowe metody zabezpieczeń, osiągnięcia poprawy stanu zdrowia i właściwego mikroklimatu pomieszczeń; na jej końcu - porady radiestezyjne.
Cena:
Rok 2011 i CO DALEJ? Ava Blitz

Co tak naprawdę wiemy o naturze naszej rzeczywistości? Większość ze społeczności ludzkiej, żyjąc (pędząc) coraz bardziej w świecie dezinformacji i zagubienia, nie jest w stanie nawet zastanowić się nad tym. Co dokonuje się w tle dogłębnych przemian na Ziemi i poza nią? Książka ta oferuje analizę niezwykłych okoliczności, w których znajduje się ludzkość i Ziemia, a także czego doświadczą w najbliższej przyszłości i przez następne lata. Nie wszyscy są gotowi do przyjęcia przedstawionych informacji. Możliwe, że wielu odrzuci je, gdyż pośród kłamstw iluzji (pozornie) łatwiej jest negować, niż stawić czoło, być może, nowemu lękowi. Otwarty umysł i serce czytelnika, z pewnością pozwoli doświadczyć nowego spojrzenia na życie ludzkości w tej czasoprzestrzeni i rzeczywistości, pomimo sprytnie utkanej manipulacji i zniewolenia. Ci właśnie, z pokojem i nadzieją, będą spoglądać na postępujący, wbrew przeciwnościom, program ewolucji Człowieka.

        136 str
<< 9, 10, 11
statystyka Polityka cookies