Meru Chakra
Cena:
NOWOŚĆ
Ashayana Deane. PODRÓŻNICY - Śpiący Uprowadzeni. Tom I

Po raz pierwszy w dziejach ludzkości ujawniono tajemny Język Keylonta - Kosmiczny Kod o między- Wszechświatowym znaczeniu, aby przywrócić pierwotny zamiar ewolucji Człowieka i jego Wzniosłość w przyrodzonym mu stanie wolności pośród gwiazd. Transformacja w Czawarty Wymiar / Piąty Wymiar. Pieczęć Maharyczna - znaczenie i ćwiczenia.
Te transkrypcje NIE pochodzą ze źródeł channelingowych

Jeśli cenicie Ziemię oraz tych, którzy na niej mieszkają, winni jesteście to samym sobie i przyszłości tej planety, aby przeczytać tą książkę.

Struktura wszechświata; Wymiary; Gęstości; holograficzna projekcja świa- domości; wstawki holograficzne; zagrody energetyczne; wielka gra o Ziemski Portal Amenti; Matriks Czasu i jego zniewolenie; Istoty w konspiracji; Cykl Aktywacji Gwiezdnej i wzorzec 12 nici DNA – aktywacja i holistyczny rozwój duchowy; Interwencja Opiekunów; między- Wszechświatowa Hiera- rchia - Poziomy Administracyjne; Ascendencja w jednej chwili; urodzeniowe Prawo Mocy; techniki wolności i uzdrawiania; poziomy tożsamości; Kody i nauka języka Keylonta; Maharyczna Pieczęć - i wiele innych niezwykłych tematów. Kto i w jakim celu założył na Ziemi - ...              362 str

Cena:
MAHABHARATA  Tom: I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII ...
Opowiada
Barbara Mikołajewska
</str
Tom I
Księga I, Adi Parva  (w 11. opowieściach)
Księga II, Sabha Parva  (w 5. opowieściach)

Tom II
Księga III, Vana Parva  (w 22. opowieściach)

Tom III
Księga IV, Virata Parva  (w 6. opowieściach)
Księga V, Udyoga Parva  (w 18. opowieściach)

Tom IV
Księga VI, Bhiszma Parva  (w 14. opowieściach)
Księga VII, Drona Parva  (w 14. opowieściach)

Tom V, VI, VII ..
Cena:
ŻYCIE BEZOSOBOWE oraz Suplement
El Maestro - Mistrz
L. Gonzales Burus


... Ach – Synu Drogi, jakże mam do Ciebie mówić, jakże będę w możności przeniknąć przez ten mur – nieświadomej dumy z własnej cnoty, egoistycznej postawy duchowego wywyższania się i niezależności, mur, który wzniosła Twoja osobowość wokół siebie i który wzbrania, aby Moje Słowa Prawdy, głoszone za pośrednictwem innych – wnikały do świadomości Twej Duszy. ...


... Jakże będę mógł przezwyciężyć to uczucie, które teraz owładnęło Twą świadomością i pobudza Twój gniew oraz sprzeciw, abyś nie mógł pojąć głębokiego znaczenia tego, co mam Ci do powiedzenia? ...
                                                                                     Czytaj więcej
1, 2, 3, >>
statystyka Polityka cookies